Dagledigverksamhet är till för dig som är lediga på dagtid. Du kan t.ex. vara pensionär, arbetslös eller som råkar vara lediga när träffarna är och som känner för en stunds gemenskap.

 

11-kaffe är en öppen mötesplats för daglediga.

Vi kommer att ha go fika och gemenskap. Någon sång, dikt, någon som berättar något, avslutar med en bön. 
Vi träffas i Korskyrkan på de tisdagar som anges i kalendern här till höger klockan 11.00 och c:a 1 timme.
Du får gärna ta med dig din granne, vän eller väninna.

 

Vi har också ekumeniska dagledigträffar.
Det är ett samarbete mellan Svenska Kyrkan, Equmenia kyrkan och Korskyrkan.
Dessa träffar är en onsdag i månaden klockan 14.00 – 16.00. Samlingarna ambulerar mellan kyrkorna. 
På dessa träffar är det ofta ett tema där någon inbjuden berättar eller sjunger utifrån temat. Ibland är det någon som har anknytning till Götenetrakten eller någon helt utifrån.
Vi sjunger, fikar och har en stunds gemenskap. Samlingarna avslutas ofta med sång, kort betraktelse eller en bön.

Alla daglediga är välkomna till våra olika träffar!