januari
Vecka 02

söndag den 17 januari

Mötesledare: Elisabet Tilly
Tema: "Bön, mer än ord!"
Predikan: Birgitta Matteusson
Sång och musik: Magdalena Segerstig
Mötesledare: Kjell Brohede
Mötesledare: Mikael Widlund
Vecka 03

måndag den 18 januari

Tema: "Kallade av Gud"
Predikan: Mikael Tilly

”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er” (Johannesevangeliet 15:16a)

1 Mosebok 12:1–4 Abrahams kallelse

Johannesevangeliet 1:35–51 De första lärjungarna kallas

 

tisdag den 19 januari

Tema: "Att mogna invärtes"
Predikan: Marianne Boström

”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er” (Johannesevangeliet 15:4a)

Efesierbrevet 3:14–21 Må Kristus genom tron bo i våra hjärtan
Lukasevangeliet 2:41–52 Maria bevarade allt detta i sitt hjärta

onsdag den 20 januari

Tema: "Att forma en enda kropp"

”Älska varandra så som jag har älskat er” (Johannesevangeliet 15:12b)

Kolosserbrevet 3:12–17 Kläd er i innerlig medkänsla
Johannesevangeliet 13:1–15, 34–35 Älska varandra

torsdag den 21 januari

Tema: "Att be tillsammans"

”Jag kallar er inte längre tjänare... jag kallar er vänner” (Johannesevangeliet 15:15)

Romarbrevet 8:26, 27 Anden stöder oss i vår svaghet
Lukasevangeliet 11:1–4 Herre, lär oss att be

fredag den 22 januari

Tema: "Att låta sig förvandlas av Ordet"

”Ni är redan ansade genom ordet...” (Johannesevangeliet 15:3)

5 Mosebok 30:11–20 Guds ord är mycket nära dig
Matteusevangeliet 5:1–12 Saliga är ni

lördag den 23 januari

Tema: "Att välkomna andra"

”Bär frukt som består” (Johannesevangeliet 15:16b)

1 Mosebok 18:1–5 Abraham tar emot änglarna vid Mamres lund
Markusevangeliet 6:30–44 Jesu medlidande med folk- massorna

söndag den 24 januari

Tema: "Att växa i enhet"

”Jag är vinstocken, ni är grenarna” (Johannesevangeliet 15:5a)

1 Korinthierbrevet 1:10–13, 3:21–23 Är Kristus delad?
Johannesevangeliet 17:20–23 Liksom vi är ett

Predikan: Mikael Tilly
Sång och musik: Anders Skarp
14:00 Årsmöte
Mötesledare: Mikael Widlund
Vecka 04

måndag den 25 januari

Tema: "Försoning med hela skapelsen"

”För att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig” (Johannesevangeliet 15:11)

Kolosserbrevet 1:15–20 I honom hålls allting samman
Markusevangeliet 4:30–32 Det minsta av alla frön

tisdag den 26 januari

onsdag den 27 januari

torsdag den 28 januari

söndag den 31 januari

Predikan: Tigleth Malkey
Sång och musik: Sandra Borneskär
Mötesledare: Jonathan Skarp
Add to My Calendar