mars
Vecka 13

fredag den 31 mars

april
Vecka 13

lördag den 1 april

Predikan: Göran Duveskog
Predikan: Göran Duveskog

söndag den 2 april

Tema: Israel
Predikan: Göran Duveskog
Vecka 14

onsdag den 5 april

torsdag den 6 april

fredag den 7 april

Predikan: Birgitta Matteusson
Mötesledare: Linus Karlsson

lördag den 8 april

söndag den 9 april

Vecka 15

tisdag den 11 april

11:00 11-kaffe

söndag den 16 april

Predikan: Jonathan Skarp
Vecka 16

onsdag den 19 april

torsdag den 20 april

söndag den 23 april

Predikan: Mikael Tilly
Vecka 17

tisdag den 25 april

11:00 11-kaffe

fredag den 28 april

söndag den 30 april

maj
Vecka 18

söndag den 7 maj

Predikan: Mikael Tilly
Vecka 19

tisdag den 9 maj

fredag den 12 maj

söndag den 14 maj

Predikan: Jonathan Skarp
Vecka 20

söndag den 21 maj

Predikan: Mikael Tilly
Vecka 21
Vecka 22

onsdag den 31 maj

juni
Vecka 22

söndag den 4 juni

september
Vecka 37

söndag den 17 september

november
Vecka 46

söndag den 19 november

Add to My Calendar