I Korskyrkan finns en grupp som aktivt arbetar med diakoni och omsorg. De områden vi valt att prioritera är följande: 

- Våra nysvenskar/flyktingar

- Erbjuda samtal för dig som är intresserad av kristen tro och som söker kontakt med en församling

- Själavårdssamtal 

- Sjukbesök/hembesök

- Uppvaktningar inom församlingsgemenskapen som födelsedagar, julblommor etc.

- Uppmärksamma de som är nya i vår gudstjänstgemenskap

- Försöka att lyssna in olika behov som finns i församlingen t.ex. praktisk hjälp i hemmet, ekonomisk hjälp, kyrkskjuts etc.