I Korskyrkan är sång och musik något som värderas högt och vi är tacksamma att ha många sångare och musiker, både solister och grupper, som vill medverka i Gudstjänster och olika samlingar. Sången är ett redskap som hjälper oss att förmedla Gud till varandra, visa vår tacksamhet till Gud och få glädjas tillsammans. Församlingens musikråd arbetar för att det ska finnas en mångfald av stilar och något för alla åldrar. När Korskyrkan bildades tog den med sig mycket av båda församlingarnas tidigare arbete och håller nu på att forma sig för framtiden. 

Under några år har en av de stora händelserna varit en Julkonsert som samlat ett 80-tal medverkande och ca 650 åhörare. Överskottet har gått till olika hjälpprojekt. 

Som ett led i det brukar barn och ungdomar ges möjlighet att sjunga i olika sammanhang i bland annat barnkörer för olika åldrar.

Många av de äldre har sjungit i olika sammanhang och är till stor glädje på äldreboenden och i våra Gudstjänster. 

Vill du veta vad som är på gång? Titta i församlingskalendern.

Är du intresserad av att var med och sjunga? Hör av dig!