Gudstjänsten är församlingens centrum. I Gudstjänster möts vi tillsammans för att upphöja och tillbe Gud. Vi tar del av Gudsord genom bibelläsning och förkunnelse. I slutet av våra Gudstjänster vill vi bjuda in till respons genom förbön, samtal och kyrkkaffe.

För barn mellan 3-12 år finns söndagsskola. Söndagsskolan har sin första del i den stora Gudstjänsten med eget inslag. Ofta bestående av dram eller sång som knyter an till dagens Gudstjänsttema. Sedan fortsätter söndagsskolan med en egen del. Även den innehållande bibelläsning och respons. Men även lek, tävlingar och annat skoj. 

Vi vill att Gudstjänsten skall fördjupa vår relation till Gud och bidra till att vi växer i tro på Gud, i lärjungaskap och kunskap om Gud.

Vi ser Gudstjänsten som en mötesplats mellan himmel och jord. Mellan Gud och människa. Men även mellan människa och människa.

Alla våra Gudstjänster är offentliga. Det betyder att alla är välkomna med för att fira Gudstjänst oavsett om du är medlem eller inte. Oavsett om du är van Gudstjänstbesökare eller aldrig deltagit i en Gudstjänst tidigare.

En gång i månaden inbjuder vi till nattvardsgudstjänst. Då påminns vi skärskilt om Jesus död och uppståndelse. 

Våra Gudstjänster tolkas vid behov till engelska.