Vi har spralliga, härliga, nyfikna, goa barn i söndagsskolan varje söndag. Vi ses 10.30 i kyrksalen när gudstjänsten börjar. Efter en stund går vi gemensamt ner i källaren för en storsamling med sång och lovsång, drama, bibelberättelser och ibland Bibelbingo.
Därefter delar vi in barnen i mindre grupper utefter ålder för att i smågrupper få möjlighet att be, fundera, leka, pyssla och ha kul. I söndagsskolan utgår vi från materialet Leva Livet(ett material som pingst ung står bakom).

Vi vill…
… att söndagsskolan ska vara en del av HELA församlingen, men söndagsskolan är barnens gudstjänst och där vill ge dem Bibelns fantastiska och spännande berättelser
… lära och uppmuntra barnen att be och sjunga lovsång till Gud.
… att barnen ska känna sig trygga, sedda och tycka det är roligt och viktigt att gå till kyrkan.