Predikan: 
Jacob Färdig
Karolina Ros
Datum och tid: 
söndag den 2 juni kl. 11:00