Predikan: 
Mikael Tilly
Sång och musik: 
Elisabeth Groth
Mötesledare: 
Ros-Britt Wiktorsson
Datum och tid: 
söndag den 9 juni kl. 10:30