Predikan: 
Anders Milton
Sång och musik: 
Mikael Widlund
Mötesledare: 
Roger Hellmark
Datum och tid: 
söndag den 1 augusti kl. 10:30