Predikan: 
Micael Nilsson från Tabernaklet i Göteborg
Sång och musik: 
Johanna Karp
Emelie & Jerker Lindblad med flera.
Mötesledare: 
Waldemar Sjögren
Datum och tid: 
söndag den 9 maj kl. 11:00