Predikan: 
Göran Duveskog
Datum och tid: 
lördag den 1 april kl. 16:00