Tema: 
"Stjärnan"
Predikan: 
Mikael Tilly
Datum och tid: 
måndag den 25 december kl. 10:30