Predikan: 
Mikael Tilly
Sång och musik: 
Maria Bergsten med team
Mötesledare: 
Magnus Johansson
Datum och tid: 
söndag den 3 december kl. 10:30