Tema: 
”Kristen tros judiska rötter”
Predikan: 
Göran Lennartsson
Sång och musik: 
Stina K
Mötesledare: 
Mikael Tilly
Datum och tid: 
söndag den 3 mars kl. 10:30