Tema: 
"Goda Nyheter"
Predikan: 
Paul Nilsson
Sång och musik: 
Maria Bergsten m. Team
Mötesledare: 
Isabella Carlén
Datum och tid: 
söndag den 11 februari kl. 10:30