Tema: 
Israel
Predikan: 
Göran Duveskog
Datum och tid: 
söndag den 2 april kl. 10:30