Tema: 
”Kristen tros judiska rötter”
Predikan: 
Göran Lennartsson
Mötesledare: 
Anders Milton

Två samlingar med fika mitt i.

Datum och tid: 
lördag den 2 mars kl. 17:00